متاسفانه در زمان ثبت نام مشکلی پیش آمده است.

برای ثبت نام می توانید یکی از روش های زیر را امتحان کنید:

1- دوباره امتحان کنید.

2- از سامانه sms.ultrasms.ir استفاده کنید.

3- یا با شماره زیر در تماس باشید.

09108070488

فهرست